Ładowanie odsiarczaniające

Akumulatory » Ładowanie odsiarczaniające

Zasiarczanienie nieodwracalne akumulatora powoduje głębokie wyładowania, poniżej napięć końca wyładowania, do zaniku napięcia lub do przebiegunowania, odstawienie w stanie wyładowanym lub bez elektrolitu na dłuższy okres, systematyczne niedoładowanie względnie stosowanie gęstości elektrolitu wyższej cd przypisanej. Zasiarczanienie występuje tylko w wyszczególnionych powyżej przypadkach i tylko wówczas należy przypuszczać, że akumulator jest zasiarczaniony. Nagła awaria akumulatora eksploatowanego ciągle M> dorywczo po 2-letniej pracy wywołana jest innymi czynnikami i nie należy jej przypisywać zasiarczanieniu.

Oznakami zasiarczanienia akumulatora są wysokie napięcie na początku ładowania dochodzące do 3,0 V/ogniwo, niska gęstość elektrolitu w końcu ładowania, silne nagrzewanie się elektrolitu w czasie ładowania oraz znaczne obniżenie własności elektrycznych, przede wszystkim pojemności dwudziestogodzinnej i zdolności rozruchowej.

W wyniku zasiarczanienia w masach czynnych, głównie ujemnej, powstają gruboziarniste złogi siarczanu ołowiu, które nie redukują się podczas zwykłego ładowania. W przypadku zasiarczanienia można akumulator doprowadzić do stanu pełnej przydatności przez odpowiednie ładowanie z przerwami (wyrównawcze). Akumulator ładuje się prądem o natężeniu / = 0,02 - 0,05 Q20 [A], przy czym czas ładowania zależy od wystąpienia oznak całkowitego naładowania (najczęściej po każdym wyładowaniu 2-3 Q20 [A h]. Po każdych 12 godzinach ładowania powinna nastąpić 1-2 godzinna przerwa w ładowaniu.

Po ładowaniu odsiarczaniającym zaleca się przeprowadzić wyładowanie w celu określenia pojemności akumulatora. Jeżeli akumulator ma jeszcze ponad 70% pojemności, to nadaje się do dalszej eksploatacji. Wyładowany akumulator ładuje się po wyładowaniu w sposób zwykły (pkt 7.2). Ładowanie odsiarczaniające nie zawsze przynosi efekty zwłaszcza, gdy proces zasiarczanienia jest bardzo zaawansowany i w akumulatorze występują inne uszkodzenia, np. częściowe zwarcia płyt, popękanie separatorów.