Ładowanie 5 baterii akumulatorów samochodowych typu 6SE120

Akumulatory » Ładowanie 5 baterii akumulatorów samochodowych typu 6SE120

Ładowanie 5 baterii akumulatorów samochodowych typu 6SE120 z sieci prądu stałego o napięciu U, = 110 V stałym natężeniem prądu 12 V wymaga zastosowania rezystora redukcyjnego o rezystancji do 4,2 fi. W przypadku wahań napięcia w sieci zasilającej należy wahania te uwzględnić w rachunku.

Obwód ładowania pokazany na rysunku 7.8 jest wyposażony, oprócz rezystora, w wyłącznik, bezpieczniki, amperomierz oraz wyłącznik zanikowy, który samoczynnie odłącza akumulatory od sieci w przypadku zaniku prądu stałego. Bez wyłącznika zanikowego bateria akumulatorów dostarczałaby energii załączonym do sieci odbiornikom.