Gęstość elektrolitu w poszczególnych ogniwach

Akumulatory » Gęstość elektrolitu w poszczególnych ogniwach

Gęstość elektrolitu w poszczególnych ogniwach nie powinna się różnić o więcej niż 0,02 g/cm3, a jej wartość nie może być mniejsza niż 1,23 g/cm3. Jeżeli jest inaczej, to akumulator należy przekazać do stacji obsługi w celu naładowania. Samochód z którego wybudowano akumulator należy sprawdzić pod względem prawidłowego stanu układu zasilania (prądnicy i regulatora).