Formowanie końcówki biegunowej akumulatora

Akumulatory » Formowanie końcówki biegunowej akumulatora

Formowanie końcówki biegunowej akumulatora metodą zalewania formy, w sposób pokazany na rys. 10.6 jest trudniejsze i zalecane przy naprawach uszkodzonych końcówek, po uprzednim odcięciu starej końcówki biegunowej. W celu wykonania nowego zestawu płyt i zamontowania akumulatora są niezbędne płyty, końcówki biegunowe ogniw, łączniki międzyogniwowe, listwy ołowiu jako lutowia, separatory, blok i wieczka oraz odpowiednie narzędzia, przyrządy i formy żeliwne.