Doładowanie i ładowanie wyrównawcze

Akumulatory » Doładowanie i ładowanie wyrównawcze

Akumulator zaniedbany w pojeździe lub nie używany traci z biegiem czasu zmagazynowany w nim ładunek elektryczny i wymaga okresowego uzupełniania tego ładunku do pełnego naładowania. Ładowanie częściowe, uzupełniające nagromadzony w akumulatorze ładunek elektryczny, nazywamy doładowaniem. Akumulator doładowuje się prądem o stałym natężeniu rzędu 0,1 Q2D [A].

Ładowanie wyrównawcze polega na powolnym ładowaniu akumulatora, zazwyczaj z przerwami, prądem o małym natężeniu rzędu / = 0,05 <2Z„ [A] lub mniejszym. Ładowanie to stosuje się w celu wyrównania stanu naładowania wszystkich ogniw w akumulatorze. Podczas ładowania wyrównawczego doprowadza się do akumulatora ładunek równy 2-3 Q2o [A • h]. Takie nadmierne ładowanie nazywa się przeładowaniem.