Czas ładowania akumulatora całkowicie wyładowanego

Akumulatory » Czas ładowania akumulatora całkowicie wyładowanego

Czas ładowania akumulatora całkowicie wyładowanego przy zastosowaniu tej metody wynosi 6-8 godzin. Metodę tę jako bardzo zbliżoną do warunków ładowania akumulatora w pojeździe wprowadza się także do badań laboratoryjnych, zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (1EC).