Akumulatory zapasowe

Akumulatory » Akumulatory zapasowe

Akumulatory zapasowe również powinny mieć swe karty w kartotekach i podlegać okresowej konserwacji w stacji Obsługi. Opisana organizacja pracy stacji ma ponadto tę zaletę, że pozwala wykryć pojazdy, w których akumulatory zużywają się wcześniej niż w innych, i usunąć ewentualne przyczyny uszkodzeń akumulatorów. Po dostarczeniu akumulatora do stacji obsługi należy sprawdzić jego stan naładowania i poziom zawartego w nim elektrolitu. Po tych czynnościach wstępnych kierownik stacji powinien ustalić dalszy tok postępowania.

Ładowanie akumulatorów jest czynnością długotrwałą. Z tego powodu praca w stacji odbywać się powinna na dwie lub trzy zmiany. Przy prawidłowym stanie urządzeń elektrycznych ładowanie w nocy może się odbywać bez dozoru. Praca zmianowa wymaga prowadzenia tzw. planu dobowego, który wykonany przez kierownika pozwala pracownikom poszczególnych zmian zorientować się w czynnościach, jakie mają być wykonane przy danej partii akumulatorów. Na rysunkach 11.3 i 11.4 pokazano przykład karty kontrolnej akumulatora i sposób wykreślania planu dobowego.