Akumulatory zaniedbane

Akumulatory » Akumulatory zaniedbane

Akumulatory zaniedbane dostarczone do stacji bez lub z obniżonym napięciem, bez elektrolitu lub napełnione wodą oczyszczoną poddaje się ładowaniu odsiarczającemu. Po takim ładowaniu należy sprawdzić gęstość elektrolitu i stan akumulatora próbnikiem.

Niekiedy zdarza się, że po konserwacji akumulator pozostaje przez pewien czas w ładowni. Należy go wówczas konserwować w sposób opisany w następnym punkcie. Nie powinno się zabudowywać w pojeździe akumulatorów, które stały w ładowni ponad 14 dni od chwili ukończenia ostatniego ładowania. Akumulator taki przed zabudowaniem w samochodzie lub motocyklu powinien być doładowany w sposób omówiony w punkcie 7.6.

Po ukończeniu konserwacji elektrycznej akumulatora należy przeprowadzić konserwację mechaniczną. Akumulator należy wytrzeć do sucha, sprawdzić korki, zamknąć szczelnie ogniwa po odgazowaniu, nawazelinować końcówki biegunowe i wszystkie zewnętrzne części metalowe akumulatora. Masę zalewową zaleca się pokryć wazeliną, która uodparnia ją na działanie kwasu. W przypadku stwierdzenia pęknięć masy zalewowej zaleca się roztopić ją ostrożnie płomieniem wodorowym, lampą do lutowania lub dużą kolbą elektryczną. Roztopienie masy zalewowej usuwa pęknięcia masy i uszczelnia akumulator. Przed przystąpieniem do roztapiania masy otwartym ogniem należy wykręcić korki z pokryw i przedmuchać delikatnie ogniwa pompką w celu usunięcia nagromadzonego wodoru.