Akumulatory suche

Akumulatory » Akumulatory suche

Akumulatory suche, nie ładowane tydzień przed planowanym użyciem, napełnia się elektrolitem o gęstości 1,26 g/cm3, po czym odstawia się na 3-4 godziny dla nasiąknięcia. Następnie poddaje się pierwszemu ładowaniu prądem o stałym natężeniu / = 0,05g2o [A]. Wartości natężenia prądu dla poszczególnych typów akumulatorów, odpowiadające natężeniu prądu ładowania dla drugiego stopnia ładowania, podano w tablicach 7.1 i 7.2. Pierwsze ładowanie prowadzi się 60-70 godzin, do oznak pełnego naładowania. W okresie pierwszych 48 godzin nie zaleca się przerywać ładowania.