Akumulator w pełni naładowany

Akumulatory » Akumulator w pełni naładowany

Akumulator w pełni naładowany broni się przed przeładowaniem tylko w pewnym zakresie, a mianowicie do przegięcia, występującego przy 15,6 V, co odpowiada prądowi ładowania do 5 A. Prąd ładowania ogranicza przeciwnapięcie wywołane polaryzacją elektrod. Na rysunku 7.2 oznaczono linią poziomą napięcie 14,4 V, które uznaje się jako graniczne dla 12-woltowej instalacji. Napięcie to utrzymuje automatycznie regulator napięcia. Praca akumulatora w pojeździe odbywa się na obszarze leżącym przed tą linią. Regulowane napięcie sprawia, że akumulator będzie się ładował prądem 30 A przy 50% naładowania, 15 A przy 75% naładowania, a tylko 2 A przy pełnym naładowaniu. Wielkości te odczytujemy z rysunku. Opisaną zasadę regulacji można sformułować następująco: jeżeli napięcie ładowania jest ograniczone, to akumulator sam zmniejsza prąd ładowania w zależności od stopnia naładowania.