Akumulator przeznaczony do zabudowania

Akumulatory » Akumulator przeznaczony do zabudowania

Akumulator przeznaczony do zabudowania powinien być całkowicie naładowany. Poziom elektrolitu powinien być normalny i wynosić 10- -15 mm ponad górne krawędzie separatorów. Korki o sprawdzonym przelocie (nie zapchane) wraz z podkładkami uszczelniającymi powinny być szczelnie przykręcone. Cały akumulator, zwłaszcza górna powierzchnia (wieczka lub monowieczka) powinien być wytarty do sucha, a wszystkie części metalowe, tzn. uchwyty, złącza międzyogniwowe i bieguny oczyszczone i nasmarowane wazeliną techniczną,