Akumulator nieużywany

Akumulatory » Akumulator nieużywany

Akumulator nieużywany powinien być wybudowany z pojazdu i oddany do stacji obsługi do stałej konserwacji. Stacja postępuje z takim akumulatorem podobnie, jak przy konserwacji okresowej (pkt 9.2). Akumulator w stanie naładowanym powinien być zakonserwowany, jak do eksploatacji i ustawiony w pomieszczeniu czystym, suchym, o temperaturze w granicach od 5 do 30°C. Okresowo co 4-8 tygodni, w zależności od stanu akumulatora (nowe co osiem tygodni, starsze co cztery tygodnie) powinno się akumulatory doładowywać do oznak całkowitego naładowania, w sposób opisany w punkcie 7.6. Bezpośrednio przed planowanym użytkowaniem, jeżeli akumulator był przechowywany co najmniej trzy miesiące, należy przeprowadzić konserwację okresową w sposób podany w punkcie 9.2.